fbpx
Izberi stran
Sprememba poslovnega naslova podjetja

Spodaj je preglednica, ki prikazuje, kje lahko uredite spremembo poslovnega naslova in sedeža gospodarske družbe, drugih subjektov vpisa v Sodni register, Poslovne enote gospodarske družbe in drugih subjektov vpisa v Sodni register ter samostojnega podjetnika – stolpec Vpis sprememb.

  Ustanovitev Vpis sprememb Izbris

Gospodarske družbe in drugi subjekti vpisa v Sodni register 

Točke VEM (AJPES, OZS, GZS, SPIRIT, upravne enote) DA – za d.o.o., če so izpolnjeni določeni pogoji1 DA – za d.o.o., če so izpolnjeni določeni pogoji1  
DA – za podružnice d.o.o. DA – za podružnice d.o.o. DA – za podružnice d.o.o.
Notarji DA DA DA
Sodišča DA – če je vlogo dovoljeno vložiti v pisni obliki3 DA – če je vlogo dovoljeno vložiti v pisni obliki3 DA – če je vlogo dovoljeno vložiti v pisni obliki3
  DA – za vse spremembe po uradni dolžnosti DA – za vse spremembe po uradni dolžnosti
Oddaljeni dostop (od doma) DA – za enoosebne d.o.o.    

Poslovne enote gospodarskih družb in drugih subjektov vpisa v Sodni register2

Točke VEM (AJPES, OZS, GZS, SPIRIT, upravne enote) DA DA DA

Samostojni podjetniki

Točke VEM (AJPES, OZS, GZS, SPIRIT, upravne enote) DA DA DA
Oddaljeni dostop (od doma) DA DA DA

Opombe:

1. Pogoji so določeni v petem odstavku 27. člena Zakona o sodnem registru, in sicer:

  • točka VEM lahko sprejme vlogo, ki se nanaša na družbo z omejeno odgovornostjo, če gre za ustanovitev na podlagi družbene pogodbe ali akta o ustanovitvi, ki je sestavljen na predpisanem obrazcu in če je ustanovitveni kapital v celoti vplačan v denarju;
  • če gre za spremembo družbene pogodbe ali akta o ustanovitvi, ki je sestavljen na predpisanem obrazcu in se spreminja sedež ali firma;
  • če se spreminjajo podatki o zastopnikih ali poslovnem naslovu;
  • če gre za vpis nameravane firme;
  • če gre za vpis ustanovitev, spremembe podatkov ali prenehanje podružnice d.o.o.

Poleg tega lahko točka VEM sprejme vlogo za spremembo dejavnosti vseh vrst subjektov vpisa v Sodni register, ker se dejavnosti vpisujejo samo v poslovni register, ne pa tudi v Sodni register.

2. Poslovne enote so deli poslovnih subjektov, ki se vpišejo samo v poslovni register (skladno z Zakonom o Poslovnem registru Slovenije) in niso predmet vpisa v Sodni register.

3. Pogoji so določeni v prvem odstavku 27. člena Zakona o sodnem registru, in sicer: v elektronski obliki morajo biti vloženi:

  • vsi predlogi, ki se nanašajo na subjekt vpisa, organiziran kot delniška družba ali družba z omejeno odgovornostjo,
  • predlog za vpis ustanovitve družbe z neomejeno odgovornostjo ali komanditne družbe,
  • vsi predlogi, ki se nanašajo na podružnico gospodarske družbe ali podružnico tujega podjetja.

Drugi predlogi za vpis v sodni register pa so lahko po izbiri predlagatelja vloženi v elektronski ali pisni obliki.

Uporabne povezave:

e-VEM portal – vse o poslovanju

Seznam točk VEM

Brezplačno do izjave lastnika nepremičnine

Brezplačno do izjave lastnika nepremičnineV kolikor se odločite za postopek ustanovitve vašega bodočega podjetja ali spremembo sedeža že obstoječega poslovnega subjekta na katerikoli Ajpesovi VEM točki ali Upravni enoti Maribor, vam prihranimo strošek overjanja izjave...

Zakaj je virtualna pisarna primernejša od domače ali klasične?

Zakaj je virtualna pisarna primernejša od domače ali klasične?Čedalje več podjetnikov, ki dela doma ali v najetih prostorih, se odloča za najem poslovnega naslova, pri čemer gre za najem souporabe poštnega predala na običajno uglednih poslovnih območjih in sklop...

Sedež in poslovni naslov podjetja

Sedež in poslovni naslov podjetjaKaj je sedež in kaj poslovni naslov podjetja Ob ustanovitvi podjetja je potrebno določiti sedež in poslovni naslov. Sedež podjetja je kraj Poslovni naslov sta ulica in hišna številka Sedež podjetja je kraj, kjer se opravlja dejavnost...